Raimon

Raimon

Raimon

El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Raimon és el reconeixement just a un valor artístic i cívic inqüestionable, d’enorme alçada, que es predica encara més en prendre en consideració que és el primer cantautor que el rep, creador en un gènere injustament extramurs dels cànons. Fins ara, i no podia haver estat amb ningú altre.

L’obra de Raimon es resumeix en “Cançons d’amor i cançons de lluita” […]