Participació TV a 8 al dia

Participació a TV 8 al dia amb Josep Cuní
ETA planeja el seu desarmament definitiu. [Link].

Anuncis